Leverancier van:

Norton kras & win actie

Dit voorjaar organiseert Norton een kras & win actie. Heeft u een lot ontvangen en bent u de winnaar van één van onze prijzen? Van harte gefeliciteerd.

Lees hieronder de actievoorwaarden en hoe u uw prijs in ontvangst kunt nemen. 


Actievoorwaarden Norton kraslot winactie:

1.    Algemeen
 • Deze actie wordt georganiseerd door Spaapen Handelmaatschappij B.V. , statutair gevestigd en kantoorhoudende te Montfoort De Meern (hierna te noemen Spaapen).
 • Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
2.    Deelname
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelname en prijzen innen kan vanaf 18 jaar.
 • Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen.
 • Prijzen innen kan tot 30 juli.
3.    Algemene gedragsregels
 • Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze actie, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze actievoorwaarden.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media  na te leven.
4.    Toekenning prijzen
 • Heeft u een winnend kraslot? Stuur dan een mail met de volgende gegevens naar info@norton.nl
  • Voor en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Foto van voorzijde van het winnende kraslot
 • Spaapen/Norton komt de prijs persoonlijk bij u afgeven of stuurt deze op.
 • Spaapen behoudt zich het recht voor de prijs zonder voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde als dit naar haar oordeel noodzakelijk of wenselijk is.
 • Een deelnemer moet - wanneer hier naar gevraagd wordt - zijn winnende kraslot kunnen overhandigen.  
5.    Publicatie, Publiciteit en intellectuele eigendomsrechten
 • Bij de uitreiking van de prijzen door een Spaapen medewerker kan een foto gemaakt worden die gebruikt kan worden voor diverse marketing doeleinden.
 • Door deelname aan de actie gaat de prijswinnaar akkoord met het gebruik van beeld-  en/of fotomateriaal voor diverse marketing doeleinden.
 • Alle rechten op eventuele reclame- en promotiematerialen of –uitingen zijn en blijven volledig eigendom van Spaapen. Spaapen is geen vergoeding verschuldigd aan de prijswinnaar.
6.    Persoonsgegevens
 • Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die hij of zij in het kader van deze actie aan Spaapen verstrekt, correct, up to date en volledig zijn.
 • De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord dat Spaapen deze gegevens vastlegt en gebruikt om uitvoering te geven aan de prijs.
7.    Aansprakelijkheid
 • Spaapen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, kosten of lasten die verband houden met de deelname aan de actie en/of het niet kunnen deelnemen aan de actie, de al dan niet toekenning van de prijs, de aanvaarding van de prijs of gebruik making daarvan, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid.
 • Deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan de actie.
 • Spaapen is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijs.
8.    Overig
 • Spaapen behoudt zich het recht voor tussentijds deze actievoorwaarden te wijzigen of de actie vroegtijdig te beëindigen als Spaapen dit verstandig acht. Deelnemers kunnen hieraan geen enkel recht jegens Spaapen ontlenen.
 • Op deze actie is de Nederlandse Reclamecode en Gedragscode voor promotionele kansspelen van toepassing.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 
Deze site maakt gebruik van cookies om de werking ervan te kunnen verbeteren.
Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden met een profiel over u. Meer uitleg vindt u in onze cookie policy.
X